Exposé szefa

Expose szefa

Nie ma wątpliwości, że jednym z podstawowych obowiązków menedżera jest jasne określenie oczekiwań wobec każdego pracownika. Jeżeli nie powiesz ludziom, czego potrzebuje organizacja i czego Ty oczekujesz, ryzykujesz, że oczekiwania nie zostaną spełnione. Co więcej, to najkrótsza droga to utraty zaangażowania i motywacji pracowników.

Trudno o większą frustrację niż wykonanie zadania w najlepszej wierze, z poświęceniem i zaangażowaniem, które spotyka się z krytyką przełożonego – „Nie o to mi chodziło..”. Uniknąć tej sytuacji można jedynie jasno przekazując oczekiwania. Odpowiednią formą jest expose szefa.

Odpowiedni moment to taka sytuacja, jak np.:

 • zmiana kierunku organizacji
 • niejasne priorytety
 • nowy cykl realizacji zadań
 • nowy pracownik
 • problemy z realizacją zadań
 • przekraczane plany i potrzeba nowych wyzwań

Jeżeli chcesz, aby pracownicy zachowywali się w określony sposób, muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje. W codziennym zamęcie ten kluczowy czynnik często zostaje przeoczony.

Jak przygotować i wygłosić skuteczne (porywające?) exposé?

 • Przedstaw cel / powód Twojego expose. Od samego początku szczerze powiedz, dlaczego właśnie teraz mówisz o oczekiwaniach.
 • Powiedz / przypomnij ,jakie cele stoją przed zespołem. Osadź je w szerszym kontekście – misji, wizji i strategii firmy.
 • Zaprezentuj wartości pomocne w realizacji celów, spójne z wartościami firmy.
 • Jasno powiedz, jakich zachowań i postaw oczekujesz, a jakie są niepożądane ze względu na realizację celów przez Twój zespół.
 • Wyjaśnij konsekwencje pozytywne bądź negatywne związane z ze stosowaniem / łamaniem zasad.
 • Uzasadnienie jest jedno – realizacja celów postawionych przed zespołem – a nie widzimisię charyzmatycznego szefa.

Potrafimy się zaangażować tylko w to, co rozumiemy. Nie chcemy być przedmiotami, ale podmiotami działań. Opisz, jak dana praca wspiera realizację celów organizacji. Wyjaśnij konsekwencje nie osiągania celów w szerszej perspektywie. Pozwól każdemu pracownikowi zrozumieć, jaki ON ma wpływ na realizację wizji firmy, wpływ na inne działy i inne osoby       w organizacji, jak jego zadania stają się częścią strategii firmy. Amerykański filozof i znawca ludzi John Dewey zauważył, że nic tak nie motywuje człowieka jak „pragnienie bycia ważnym”. W ten sposób budujesz poczucie odpowiedzialności, osobistego zaangażowania, a także przynależności i dumy.

Na zakończenie expose spytaj, czy wszystko jasne. Nie pytaj, czy się zgadzają albo czy podoba im się tak postawiony cel, lista zasad i wymagań. Natomiast wszystko co powiedziałeś musi być jasne. Twoi ludzie muszą rozumieć zasady by je akceptować i mają do tego prawo. Zatem wyjaśnij krótko, nie tłumacząc się i nie usprawiedliwiając. Nie wdawaj się w dyskusję z zespołem!

Szczegóły omawiaj indywidualnie, podczas rozmów z każdym pracownikiem. Omawianie obowiązków, priorytetów, celów, a także zasobów, strategii i narzędzi to zasadnicza część rozmowy o oczekiwaniach. Pamiętaj jednak, że jest to rozmowa nie expose. Wspólnie stwórzcie listę priorytetów. Zadawaj pytania otwarte i zachęcaj do współtworzenia mierzalnych celów.

Pracownik może mieć obawy, zastrzeżenia i wątpliwości wobec stawianych celów. Na bieżąco i szczerze omawiaj wszelkie trudności. Przedstaw zasoby, narzędzia, strategie postępowania pomocne, aby osiągnąć sukces. Pytaj pracownika, co jeszcze może mu pomóc osiągnąć postawione cele i otwarcie słuchaj. Omów też plan monitorowania wyników  i zapewnij wsparcie w realizacji zadań.

Sprawdź akceptację. Rozumienie wymagań i oczekiwań to podstawa. Wciąż jednak jako osoba odpowiedzialna za wynik potrzebujesz mieć pewność, że Twój pracownik nie tylko rozumie, czego od niego się oczekuje, ale też wierzy, że oczekiwania te są realne i wykonalne, czyli po prostu wierzy w sukces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

41 − = 35