Efektywność osobista Menedżera Sprzedaży

Data wydarzenia: 6 kwietnia 2018

Miejsce: Warszawa

Winning Sales Management

 

Dla kogo?

Dla menedżerów, którzy pracują w zespołach i samodzielnie, którzy obsługują klientów wewnętrznych i zewnętrznych, którzy chcą pracować zgodnie z priorytetami, lepiej komunikować się, i efektywniej zarządzać pracą własną i handlowców.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poprawienie umiejętności pracy zgodnie z priorytetami, umiejętności asertywnej komunikacji uczestników, a co za tym idzie podniesienie jakości współpracy, zwiększenie efektywności zarządzania pracą własną i handlowców.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Dobrze formułować cele
 • Zarządzać priorytetami i planować pracę
 • Stosować zasady zarządzania czasem
 • Z problemów czynić okazje do tworzenia projektów rozwiązań
 • Asertywnie przeciwstawiać się próbom manipulacji

 

Ramowy program szkolenia

 

Wyznaczanie celów własnych i handlowców

 • Dobrze sformułowany cel
 • Sposoby ustalania celów
 • Motywacja ukryta w celu
 • Cele a zadania
 • Kryteria rozliczenia z zadań

Zarządzanie priorytetami w Sprzedaży

 • Ustalanie priorytetów – zasady
 • Umiejętność stawiania priorytetów – ważność a pilność zadań
 • Matryca Eisenhowera
 • Analiza zadań pod kątem priorytetów i organizacji

Planowanie pracy własnej i handlowców

 • Sprawna organizacja dnia pracy – wskazówki praktyczne
 • Rytm aktywności
 • Plan dnia
 • Warunki skutecznego działania – nawyki i postawy

Organizacja czasu pracy

 • Czynniki wyznaczające dobrą organizację czasu i pracy
 • Zasady zarządzania czasem
 • Gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu
 • Efektywność a koszty pracy – odpowiednia postawa i nawyki
 • Jak odmawiać podejmowania zadań przekraczających kompetencje i możliwości osoby

Rozwiązywanie problemów

 • Jak z problemu uczynić okazję do stworzenia projektów rozwiązań – przełamywanie barier na poziomie emocji osoby i w myśleniu
 • Przeformułowanie problemu
 • Procedura kreatywnego rozwiązywania problemów: jak określać problem i jak znajdować rozwiązania, generować pomysły
 • Kroki potrzebne w rozwiązywaniu problemu

Asertywna komunikacja menedżera

 • Zasady komunikacji dla menedżerów
 • Łagodzenie konfliktów poprzez dystans emocjonalny, odmowa
 • Reagowanie na krytykę i oceny, na zastrzeżenia i wątpliwości
 • Gry i manipulacje innych osób
 • Rola asertywności (pewności siebie) w rozmowie

 

Trener prowadzący: Krzysztof Groszyk

Cena: 690 pln netto

Cena w pakiecie 4 warsztatów: 2 000 pln netto

 

Zapisz się