Przywództwo w Sprzedaży

Data wydarzenia: 11 maja 2018

Miejsce: Warszawa

Winning Sales Management

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla Szefów Sprzedaży w różnych branżach.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem handlowców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów budowania autorytetu lidera.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Dostosować styl zarządzania do typu handlowca i sytuacji
 • Budować własny autorytetu lidera Sprzedaży
 • Podejmować trafne decyzje i skutecznie kontrolować ich wdrażanie
 • Motywować i nagradzać pracowników
 • Prowadzić efektywny coaching handlowców

 

Ramowy program szkolenia

 

Rola i zadania skutecznego menedżera Sprzedaży

 • Proces zarządzania
 • Planowanie
 • Organizowanie
 • Przewodzenie
 • Kontrola
 • Zadania skutecznego menedżera Sprzedaży

Dostosowanie stylu zarządzania do typu handlowca i sytuacji

 • Mój styl zarządzania – kwestionariusz autoanalizy
 • Style zarządzania i dojrzałość pracowników
 • Analiza dojrzałości pracowników – test
 • Jak dopasować styl zarządzania do typu handlowca i sytuacji

Budowanie autorytetu lidera Sprzedaży

 • Portret idealnego szefa
 • Co to znaczy być liderem dla handlowców
 • Umiejętności lidera
 • Budowanie wizji dla własnego zespołu
 • Rodzaje autorytetu
 • Autoanaliza – plan samodoskonalenia

Studium przypadku – Hubert Wagner

 • Fragment film wideo „Jak budowałem i motywowałem zwycięski team”
 • Najbardziej skuteczne metody wg Huberta Wagnera

Podejmowanie decyzji

 • Proces podejmowania decyzji
 • Kryteria i wagi
 • Model racjonalny a droga na skróty
 • Podejmowanie decyzji w grupach
 • Jak ulepszyć grupowe podejmowanie decyzji

Motywowanie i nagradzanie handlowców

 • Co mnie motywuje – test autoanalizy
 • Teorie motywacji – krótkie omówienie
 • Zabawy motywacyjne
 • Określanie potrzeb i czynników motywujących własnych pracowników
 • Pieniądze – czynnik motywujący?
 • Wywieranie wpływu

Coaching handlowy on-the-job

 • Proces coachingu – symulacje i wnioski
 • Kryteria wyboru celu coachingu
 • Zawarcie kontraktu coachingowego
 • Obserwacja pracy i efektów – wyciąganie wniosków
 • Motywująca informacja zwrotna
 • Wyznaczanie celów po coachingu

 

Trener prowadzący: Krzysztof Groszyk

Cena: 690 pln netto

Cena w pakiecie 4 warsztatów: 2 000 pln netto

 

Zapisz się