Zarządzanie Sprzedażą poprzez cele

Data wydarzenia: 6 lipca 2018

Miejsce: Warszawa

Winning Sales Management

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, którzy odpowiadają za realizację celów handlowych, uzgadniają z pracownikami ich cele sprzedażowe i rozwojowe, prowadzą rozmowy oceniające i dyscyplinujące, chcą efektywniej zarządzać zespołem.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem handlowców, nakierowanego na realizację celów sprzedażowych.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Praktycznie stosować ZPC (zarządzanie poprzez cele) w swoich zespołach
 • Tak uzgadniać cele sprzedażowe z handlowcami, aby możliwe było rozliczenie z ich realizacji
 • Delegować zadania
 • Prowadzić coaching rozwojowy z handlowcem
 • Sprawdzać poziom realizacji zadań, by cele były osiągnięte
 • Przygotować i przeprowadzić rozmowę oceniającą i dyscyplinującą
 • Komunikować pracownikowi jego braki i niedociągnięcia
 • Ustalać motywujące plany działań na następny okres podlegający ocenie
 • Wykorzystać ZPC do:
  • podnoszenia poziomu efektywności
  • określania potrzeb szkoleniowych pracowników
  • omawiania rozwoju zawodowego pracowników
  • podnoszenia własnego poziomu autorytetu w zespole, którym kierują

 

Ramowy program szkolenia

 

Zarządzanie przez cele w Sprzedaży

 • Proces ZPC, specyfika, wady i zalety
 • Określanie norm i celów – dobrze sformułowany cel
 • Sceptycyzm wobec celów
 • Kaskadowanie celów
 • Rola kontroli oraz informacji zwrotnej
 • ZPC jako istotne narzędzie do zarządzania Sprzedażą
 • Symulacje rozmów z handlowcami

Skuteczne kontrolowanie handlowców

 • Proces kontroli i jego znaczenie
 • Rodzaje kontroli: prewencyjna, bieżąca i po fakcie
 • Cechy skutecznego systemu kontroli
 • Dysfunkcjonalna strona kontroli

Delegowanie zadań

 • Obawy przed delegowaniem
 • Korzyści z delegowania
 • Co, komu, kiedy i jak delegować
 • Rola coachingu w delegowaniu
 • Opracowanie arkusza delegowania

Coaching w ZPC

 • Zawarcie kontraktu coachingowego
 • Kryteria wyboru celu coachingu
 • Model GROW
 • Obserwacja pracy i efektów – wyciąganie wniosków
 • Wyznaczanie celów po coachingu

Prowadzenie rozmowy oceniającej w ZPC

 • Kryteria ocen i ich wpływ na motywację do pracy
 • Przygotowanie się do rozmowy
 • Jak informować o błędach w sposób konstruktywny
 • Koncentracja na efektach pracy a nie na osobowości pracowników
 • Symulacje rozmów oceniających

Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej

 • Jak ośmielić pracownika i zachęcić go do rozmowy
 • Jak doprowadzić do opracowania wspólnego planu działania i poprawy jakości
 • Przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem – zajęcia praktyczne

 

Trener prowadzący: Krzysztof Groszyk

Cena: 690 pln netto

Cena w pakiecie 4 warsztatów: 2 000 pln netto

 

Zapisz się