Zarządzanie zespołem handlowców

Data wydarzenia: 8 czerwca 2018

Miejsce: Warszawa

Winning Sales Management

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy zarządzają zespołami handlowców w terenie jak i telesprzedawcami.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem sprzedażowym, ze szczególnym uwzględnieniem własnych mocnych stron i  obszarów do poprawy oraz aspektów budowania relacji z handlowcami i w zespole.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Budować zespół z wykorzystaniem potencjału jego członków
 • Dostosowywać styl menedżera do etapu rozwoju zespołu
 • Poprawić komunikację interpersonalną
 • Wygłosić profesjonalne Exposé szefa Sprzedaży
 • Zarządzać konfliktem w zespole
 • Radzić sobie z trudnymi handlowcami

 

Ramowy program szkolenia

 

Budowanie zespołów i wykorzystanie potencjału jego członków

 • Być zespołem – co to znaczy
 • Wady i zalety pracy w zespole
 • Współpraca, zaangażowanie, odpowiedzialność
 • Analiza ról zespołowych
 • Budowanie zespołu

Dostosowanie stylu menedżera do etapu rozwoju zespołu

 • Dynamika zespołu
 • Dopasowanie stylu zarządzania i autorytetu
 • Wnioski nt. własnego zespołu

Komunikacja interpersonalna

 • Rola komunikacji w skutecznym zarządzaniu zespołem
 • Proces komunikacji – symulacja
 • Skuteczność kanałów komunikacyjnych
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikaty pisemne czy ustne?

Exposé szefa Sprzedaży

 • Istotne elementy exposé
 • Kiedy i jak wygłosić
 • Ćwiczenia praktyczne

Zarządzanie konfliktem w zespole

 • Zrozumienie natury konfliktów
 • Rola konfliktów w organizacji
 • Mój styl zarządzania konfliktem
 • Zarządzanie konfliktem – dopasowanie stylów

Radzenie sobie z trudnym handlowcem

 • Teoria zachowań – zachowanie rodzi zachowanie
 • Czynniki wywołujące i wzmacniające zachowania
 • Teoria zachowań w praktyce – koncentracja na działaniach menedżera a nie na cechach pracownika
 • Studia przypadków podanych przez uczestników
 • Analiza w grupach
 • Propozycje rozwiązań

 

Trener prowadzący: Krzysztof Groszyk

Cena: 690 pln netto

Cena w pakiecie: 2 000 pln netto

 

Zapisz się